Rekisterinpitäjä:

Suomen Aitatehdas Oy (aitatehdas.fi)

Tuotekuja 3

90410 Oulu

Y-tunnus: 3211040-7

Rekisterin vastaavan yhteystiedot:

asiakaspalvelu@aitatehdas.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

palvelun toteuttaminen

asiakastapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

markkinointi

analysointi ja tilastointi

mielipide- ja markkinatutkimukset

muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Google ja Facebook.